Potřebujete poradit?                +420 776 786 730                info@klararott.cz                ddbab83f2a6a485735dfc4cef57e7e5c.svgEU site

Pražský voucher

V roce 2020 získala firma KLARA ROTT s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes 2 výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/000607). Podpora byla mířena na účast firmy KLARA ROTT s.r.o. na projektu KLARA ROTT v Praze za účelem vytvoření a aplikace komunikační strategie. Očekávaným výstupem je tvorba komunikační strategie, definice cílové skupiny, USP, vizuálního a jazykového stylu, tvorba audiovizuálního obsahu pro web, sociální sítě, tvorba microsite, detailní strategie pro jednotlivé kanály, influencers, správa kampaně. Projekt KLARA ROTT spolufinancován Evropskou unií.